Magelungen Utveckling AB

1 lediga jobb

Magelungen – idéburet, innovativt och medarbetarägt aktiebolag. Vi vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom behandling, skola och förändringsarbete.

Vår ägarmodell, med ett brett ägande, där alla medarbetare erbjuds delägarskap är en unik företagsform som vi menar skapar de bästa förutsättningarna att kombinera professionalitet och kvalitet med långsiktigt företagande.

Magelungen Utveckling tar skola och socialt arbete på allvar, vi arbetar i multikompetenta team och utifrån ett systemiskt förhållningssätt. Vi riktar oss till barn och unga i omfattande behov av särskilt stöd.

Samverkan med uppdragsgivare, föräldrar, barn och ungdomar är en förutsättning för att vårt arbete ska lyckas. Vi möter varje barn/ungdom med familj utifrån individuella behov och förutsättningar. Vårt mål är att de vi jobbar med ska känna sig delaktiga i ett positivt förändringsarbete.

Annan gymnasial utbildning

   200-499

Här finns vi